Порядки та положення

Освітній процес:

Порядок переведення здобувачів вищої освіти на навчання на вакантні місця державного замовлення в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про систему сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердежння Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання

Про затвердження Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті

Про затвердження Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дісциплін здобувачами вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про сертифікатні програми Нацонального технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердженя Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про пільгове кредитування для здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Угода)

Про затвердження Правил призначення академічних стипендій (Зміни)

Господарська діяльність

Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Про затвердження Порядку отримання товарів та послуг у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Про затвердження Регламенту роботи з укладання та реєстрації договорів

Про затвердження Порядку здійсннення закупівель товарів, робіт та послуг у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Про затвердження положення про збирання, тимчасове розміщення (зберігання) та передачу відохів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та інструкцій для кожно виду заходів

Положення про надання послуг, пов’язаних з проведенням зйомок та промоакцій в приміщеннях і на території КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про порядок надання платних послуг в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кадрова робота:

Про затвердження Тимчасового порядку призначення на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту) КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Про завтердження Положення про порядок атестації наукових працівників Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору або обирання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Наукова діяльність:

Про облік виконання наукових робіт та послуг, що фінансуються за рахунок спеціального фонду

Міжнародна діяльність:

Про затвердження Положенння про міжнародний офіс при директорі інституту,декані факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Про затвердження Регламенту управління освітніми проектами із зарубіжними партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційне забезпечення :

Про супроводження документів про вищу освіту

Про службову інформацію в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Про затвердження положення про внутрішню сертифікацію вебресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фінансово-економічна діяльність:

Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків

Про затвердження Положення про оплату праці в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Загально організаційні питання:

Про номенклатуру справ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження порядку співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загольної середньої, професійної (професіно-технічної), фахової передвищої освіти та компаніями-партнерами/роботодавцямаи

Про створення системи протидії корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ Національного технічного університету України “Київськй політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”(Нове)

Робочі та дорадчі органи

Про затвердження положення про фонд розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження положення про раду з питань розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові підрозділи

Про затвердження Положення “Про науково-дослідний інститут автоматики та енергетики “Енергія””

Про створення науково-інноваційної платформи “ТехноХАБ КПІ”