ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТИ І ФАКУЛЬТЕТИ

Навчально-науквий Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона

Механіко-машинобудівний інститут

Інститут прикладного системного аналізу

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації

Інститут аерокосмічних технологій

Інститут телекомунікаційних систем

Фізико-технічний інститут

Видавничо-поліграфічний інститут

Інститут енергозбереження і енергоменеджменту

Інженерно-хімічний факультет

Приладобудівний факультет

Радіотехнічний факультет

Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування

Фізико-математичний факультет

Теплоенергетичний факультет

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Факультет біомедичної інженерії

Факультет біотехнологій і біотехніки

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Факультет електроніки

Факультет лінгвістики

Факультет менеджменту та маркетингу

Факультет прикладної математики

Факультет соціології і права

Хіміко-технічний факультет

Військова кафедра